Bucuresti, 09 Iulie 2013

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” Inceperea proiectului «REORGANIZAREA PROCESELOR DE AFACERI LA SC INSTORE POWER PROVIDER SRL PRIN IMPLEMENTAREA DE SISTEME TIC MODERNE» – proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
S.C. INSTORE POWER PROVIDER S.R.L. cu sediul in localitatea Bucuresti, Sector5, Calea Rahovei nr. 147-153, Complexul arhitectural Bragadiru Sad 5 Parter, Cod Postal 050892, Tel. 021.303.54.00, Fax 021.303.54.09, incepe, in perioada 13.07.2013, implementarea proiectului « REORGANIZAREA PROCESELOR DE AFACERI LA SC INSTORE POWER PROVIDER SRL PRIN IMPLEMENTAREA DE SISTEME TIC MODERNE», co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritara 3 – « Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public » a POSCCE.

Valoarea totala a proiectului este de 2.038.428,23 RON, din care asistenta financiara nerambursabila este de 986.816,10RON.

Proiectul se implementeaza in localitatea Bucuresti, Sector 5, Calea Rahovei nr. 147-153, Complexul arhitectural Bragadiru Sad 5,Parter pe o durata de 9 Luni.

Obiectivul general al proiectului este eficientizarea activitatii si cresterea competitivitatii economice a firmei prin implementarea unor sisteme informatice de management al afacerii necesare pentru planificarea resurselor intreprinderii, pentru asigurarea managementului relatiilor cu partenerii si pentru editare grafica si design.
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea eficienţei si competitivitatii SC INSTORE POWER PROVIDER SRL si reorganizarea tuturor proceselor de afaceri prin introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru fundamentarea deciziilor de management.

Obiective specifice

creşterea eficienţei SC INSTORE POWER PROVIDER SRL prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unor sisteme TIC (ERP, CRM, aplicatii informatice de monitorizare si raportare) in 12 luni de la implementarea proiectului ;
cresterea calitatii serviciilor prestate si eficientizarea fluxului informational;
implementarea unui sistem de tip ERP cu 8 module , a unui sistem CRM si a unor aplicatii de monitorizare si raportare ce încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru deciziile managementului in termen de 8 luni de la semnarea contractului de finantare;
25 de angajati initiati pentru utilizarea ERP;
10 angajati initiate pentru utilizarea CRM;
2 administratori de retea instruiti pentru asigurarea mentenantei investitiei;
instruirea a 24 de angajati care vor utiliza softul de raportare;
instruirea a 16 de persoane care vor utiliza softul de urmarire si control on-line;
crearea a 3 noi locuri de munca;
Contributia proiectului la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare si la realizarea obiectivului general POS CCE: Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii Uniunii Europene. Proiectul propus spre finantare vizeaza cresterea productivitatii SC INSTORE POWER PROVIDER SRL si contribuie la realizarea obiectivului general al POS CCE.

De asemenea, proictul corespunde obiectivelor specifice ale Axei Prioritare III -Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public:

creşterea eficienţei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic;
introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru deciziile managementului.

Detalii suplimentare puteti obtine de la :
Nume persoana contact : Corniciuc Ionut Valeriu
Functie : Manager Proiect
Tel. 021.410.10.96, Fax 021.303.54.09
E-mail : instorepowerprovider.office[at]gmail.com